Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності (далі - Політика) встановлює правила використання персональною інформацією, одержану від користувачів сайту (далі - Користувачі) адміністратором сайту https://tiatek.com.ua (далі - Компанія).

Справжня Політика конфіденційності застосовується до всіх Користувачів Сайту. Всі терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Політики тлумачаться відповідно до чинного законодавства. Користувачі прямо погоджуються на обробку своїх персональних даних, як це описано в цій Політиці. Використання Сайту означає, що Користувач надає повну згоду з Політикою і зазначеними умовами обробки інформації.

Користувач не повинен користуватися Сайтом, якщо користувач не згоден з умовами Політики.
 1. Персональна інформація користувачів, яку обробляє Компанія.
  1. Сайт збирає, одержує доступ і використовує в певних Політикою цілях персональні дані користувачів, технічну та іншу інформацію, пов'язану з Користувачами.
  2. Технічна інформація не є персональними даними. Компанія використовує файли cookies, які дозволяють ідентифікувати Користувача. Файли cookies - це текстові файли, доступні Компанії, для обробки інформації про активність Користувача, включаючи інформацію про те, які сторінки відвідував Користувач і про час, який Користувач провів на сторінці. Користувач може відключити можливість використання файлів cookies в настройках браузера.
  3. Також під технічною інформацією розуміється інформація, яка автоматично передається Компанії в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення.
  4. Під персональними даними Користувача розуміється інформація, яку Користувач надає Компанії при заповненні заявки на Сайті і подальше використання Сайту. Обов'язкова для надання Компанії інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.
  5. Компанія також може обробляти дані, зроблені загальнодоступними суб'єктом персональних даних або підлягають опублікуванню або обов'язковому оприлюдненню відповідно до закону.
  6. Компанія не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Компанія виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію про себе і підтримує цю інформацію в актуальному стані.
 2. Цілі обробки персональних даних користувачів.
  1. Головна мета Компанії при зборі персональних даних - надання інформаційних, консультаційних послуг Користувачам. Користувачі погоджуються з тим, що Компанія також може використовувати їх персональні дані для:
   • Ідентифікація боку в рамках послуг, що надаються;
   • Надання послуг та клієнтської підтримки за запитом користувачів;
   • Поліпшення якості послуг, зручності їх використання, розробка та розвиток Сайту, усунення технічних неполадок або проблем з безпекою;
   • Аналіз для розширення і вдосконалення послуг, інформаційного наповнення та реклами послуг;
   • Інформування користувачів про послуги, цільовому маркетингу, оновленні послуг і рекламних пропозиціях на підставі інформаційних переваг користувачів;
   • Таргетування рекламних матеріалів; розсилки індивідуальних маркетингових повідомлень за допомогою електронної пошти, дзвінки і SMS;
   • Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;
  2. Компанія використовує технічну інформацію знеособлено в цілях, зазначених у пункті 2.1.
 3. Умови і способи обробки персональної інформації користувачів і її передачі третім особам.
  1. Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних шляхом надсилання заявки (будь-який письмовий запит, який містить контактні дані).
  2. Обробка персональних даних Користувача означає збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних Користувача.
  3. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.
  4. Компанія має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:
   • Користувач висловив згоду на такі дії;
   • Передача необхідна для використання Користувачем певної послуги Сайту або для виконання певного договору або угоди з Користувачем;
   • Передача уповноваженим органам державної влади Російської Федерації з підстав і в порядку, встановлених законодавством Російської Федерації;
   • З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Компанії або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує умови договорів і угод з Компанією, справжню Політику, або документи, що містять умови використання тієї чи іншої послуги;
   • В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Компанії.
 4. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації Користувача.
  1. Компанія приймає необхідні і достатні правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.
 5. Вирішення спорів.
  1. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, які регулюються цією Політикою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством Російської Федерації, за нормами російського права.
  2. Дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання суперечок є обов'язковим.
 6. Додаткові умови.
  1. Компанія має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
  2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
  3. Продовження використання Сайту після внесення таких змін підтверджує згоду Користувача з такими змінами.